ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Karteco


• άδειες διάθεσης αστικών & βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

• μελέτη/σχεδίαση τεχνητών υγροτόπων (`με καλάμια`)

• μελέτη/σχεδίαση λιμνοδεξαμενών